اهمیت صفحه‌ی فرود دستگاه لیزر در چیست؟

همیت صفحه‌ی فرود در‌این است که نرخ تبدیل وب‌سایت شمارا به‌صورت کاملاً هدفمند ارتقا دستگاه لیزر می دهد و این فعالیت به‌وسیله‌ی دستگاه لیزر چندین از راهکارها شکل می گیرد که به دنبال به آن ها می‌پردازیم :

اشتراک پیام : به هماهنگ کردن عنوان تبلیغ با عنوان صفحه‌ی فرود گفته می شود و درصورتی‌ دستگاه لیزر که به‌درستی صورت پذیرد , به ایران روتک می دهد که دستگاه لیزر به صفحه‌ی صحت واردشده است . به نمونه زیر که یک نمونه از اشتراک پیام که به‌درستی انجام‌شده است را نشان میدهد , دقت فرمایید :

بازدیدکننده با کلیک روی این پیوند به صفحه‌ی فرود تحت وارد میگردد :

به عبارت “ marketing automation ” که هم در لینک و پیوند تبلیغاتی و نیز در تیتر صفحه‌ی فرود آمده است اعتنا نمایید . به‌این‌ترتیب , بازدیدکننده با کلیک روی لینک و دیدن این برگه مطمئن میشود که به صفحه‌ی صحت در ارتباط با عبارت مورد جستجوی خویش واردشده است .

اشتراک پیام در دوری از گیج شدن استفاده کننده بسیار اساسی است . چون این , حادثه تقریبا شایعی دستگاه لیزر است که کاربر روی یک پیوند کلیک می‌کند و به یک صفحه‌ی دارای اهمیت که می بایست در آن در پی محتوای موردنظر خود بگردد , ساماندهی میشود . تلاش نمائید مخاطبان خویش را حیران نکنید و دقیقاً آنچه را که می خواهد در اختیار وی بگذارید , از یک لهجه منسجم دستگاه لیزر و مناسب برای دستگاه لیزر سوق دهی استفاده کننده به‌سوی صفحه‌ی فرود به کار گیری نمایید .

نسبت یک‌به‌یک تبدیل : نسبت تبدیل به نسبت عناصری که کاربر قادر است روی آنان کلیک نماید , به تعداد هدف ها ورقه گفته می شود . یک صفحه‌ی فرود عالی ( تقریباً مدام ) تنها یک هدف را دنبال میکند , پس خوب تر است هر دکمه‌ی فراخوانی که تمرکز کاربر را در رسیدن به‌این انگیزه بر نیز می زند , از این برگه حذف شود . با محافظت این نسبت , به بازدیدکننده‌این بخت را ندهید که صفحه‌ی فرود را سوراخ کند .

همان‌طور که در نمونه زیر مشاهده می‌کنید , این صفحه‌ی فرود صرفا یک هدف را دنبال میکند و صرفا یک دکمه‌ی فراخوان در آن تعبیه‌شده است :

A/B تستینگ سهل وآسان : هدف A/B تستینگ ( تعیین از فی مابین دو گزینه‌ی A و B ) این است که بهترین نمونه‌ی صفحه‌ی فرود دلخواه برای تبلیغات خویش را بیابید و نرخ تبدیل خویش را بالا ببرید . با امتحان صفحه‌های فرود مختلف و آزمودن عناصر جان دار در آن , می توانید تشخیص دهید که مخاطب شما به کدام گزینه‌ها بهتر پاسخ می دهد . تکنیک‌ها و عناصر تازه را امتحان فرمائید و آن‌قدر تکرار نمایید تا بهترین گزینه‌ای که با مخاطبان شما سازگار است را بیابید .

این نکته را نیز می بایست بدانید که آزمودن صفحه‌ی فرود بسیار آسان‌تر از آزمودن صفحه‌ی اساسی وب‌سایت است . چون در صفحه‌ی فرود , تنها یک متغیر و فقط یک هدف را آزمون می کنید ولی در صفحه‌ی حساس با موادتشکیل دهنده زیادی سروکار دارید .