حضور در کاغذ اولیه دستگاه لیزر گوگل چه فایده‌ای دارد؟

همیشه در مقاله‌ها تخصصی میخوانیم که رعایت نکات دستگاه لیزر صرفا به هدف رسیدن به برگه اولیه دستگاه لیزر گوگل انجام می گردد , عامل این تمامی سعی برای راضی کردن گوگل جهت معرفی ما به کاربران چیست؟

هر روز میلیون‌ها جستجو در موتورهای جستجو به وسیله یوزرها انجام میگیرد که بیش از ۷۰ % آن در گوگل انجام می‌گیرد . دستگاه لیزر موتورهای جستجوی یاهو و بینگ هر یک به ترتیب ۷ . ۰۷ و ۹ . ۲۶ درصد از این بازار سهم دارند . در سود حضور در ورقه اولیه گوگل از اهمیت بالایی شامل است .

آمارها حاکی از آن است که ۹۰ درصد کاربران فقط ورقه نخستین گوگل را مشاهده میکنند و هیچوقت به صفحه ها بعدی وارد نمیشوند . در واقع عدم حضور دستگاه لیزر شما در کاغذ نخستین گوگل در معنای ناکامی شما در دستگاه لیزر است .

برای کسب پیروزی , حضور در کاغذ اولیه گوگل و بطور خاص سه فیض نخستین آن ضروری است . تحلیل آمارها بوسیله Optify نشان داده است که 36 . 4 درصد از کاربران دستگاه لیزر بر روی اولین توصیه گوگل کلیک می‌نمایند و این میزان برای رتبه دوم و سوم به 12 . 5 درصد و 9 . 5 درصد کاهش می یابد . دستگاه لیزر به عبارت دیگر سهم جذب بازدیدکننده برای مرتبه نخستین در ورقه اول گوگل به اندازه مجموع ورودی رتبه‌های دوم تا پنجم است .

در تصویر تحت سهم هر کدام از نتایج برگه نخستین گوگل از دستگاه حکاکی لیزری را به درصد نشان داده‌ایم .
برگه اول گوگل

ورقه اول گوگل دستگاه لیزر

نکته دیدنی در این تصویر , بالاتر بودن محل ورود برای رتبه نخستین کاغذ دوم نسبت به مرتبه دهم صفحه نخستین دستگاه لیزر گوگل است!