نقشه ی حرارتی دستگاه لیزر چه است و چه طور چک کنیم؟

هیت مپ ( HeatMap ) , نقشه‌های حرارتی داده‌های گرافیکی دستگاه لیزر و رنگی می باشند که ما‌را قوی می‌سازند خلق کاربران دستگاه لیزر را شناسایی کنیم . در واقع نقشه حرارتی یکی از تست های کاربرد پذیری است که به ما یک مشاهده کرد گرافیکی از رفتار و حرکات دستگاه حکاکی لیزری را نمایش می دهد و به ما امداد می‌کند تا محصول را درسمت هدف ها دستگاه لیزر خود جهت‌دهی کنیم .

هیت مپ ( Heat Map ) یکى از ابزارهاى در دست براى بررسى کردار یوزرها است و نقشه‌ای است حرارتی که نشان می‌دهد دستگاه لیزر در کدام قسمت ورقه , دستگاه لیزر کاربران تعامل بیشتری داشته‌اند . با اینکه نقشه‌ی حرارتی می‌تواند حالت‌های مختلفی را از قبیل Click , Scroll , ‌ Mouse Movement , ‌ User Attention و … نشان دهد ولی در‌این مقاله تمرکز دستگاه لیزر بر روی انتقال تجربه‌ی دستگاه لیزر ارزیابی هیت مپ از روی سرویس CrazyEgg و بهبود تجربه کاربرى به امداد آن است .

تاریخچه هیت مپ

برای نخستین دفعه در سال ۱۸۷۹ میلادی یک پژوهشگر فرانسوی به‌این نکته پی برد که مردمان در هنگام مطالعه بر روی قسمتی از عبارات توقف مینمایند درحالی‌که از برخی لغات دیگر به سرعت عبور می کنند . ابعاد دستگاهی به اسم Eye Tracker ساخته شد که حرکات دیده را در حین مطالعه تحت حیث می‌گرفت .

در سال ۱۹۸۰ میلادی از این راه و روش برای باز بینی اعتنا مردمان به تبلیغات روزنامه‌ها و مجلات استفاده شد . اگر چه که انجام این فعالیت مستلزم صرف هزینه زیادی بود اما آمار و اطلاعات به دست آمده منجر شد که روزنامه‌ها و مجلات با تغییر ساختار و پباده سازی خود بیش‌ترین بازدهی از تبلیغات را داشته باشند . به این ترتیب به‌کارگیری دستگاه لیزر هیت مپ ها زیاد دارای اهمیت و پرطرفدار شد .
آیا نشانگر ماوس معادل نگاه کاربر است؟

مبتنی بر تحقیقی که در دانش گاه کارنگی ملون انجام شد و سود به دست آمده نشان می‌داد که عمده از ۸۸ درصد حرکات ماوس دستگاه لیزر بر روی صفحه ها سایت ها دستگاه لیزر با محل نگاه دیده به کاغذ مطابقت و همخوانی می کند . بنابراین در شرایطی که حرکات و خلق کاربران بر روی صفحه ها وبسایت را دنبال کنیم به اطلاعات ارزشمندی و مفیدی خواهیم رسید و یک هیت مپ تا اندازه‌ای دقیق در اختیار خوا هیم داشت .